Úvod | Možnosti dopravy | Možnosti platby | Kontakt | Prihlásenie
0948 006 331 info@bi-xenony.sk
Bi-Xenony.sk > Auto doplnky > 4CARS Čistič motora - 750ml/pumpička

4CARS Čistič motora - 750ml/pumpička

Kód produktu: BX001858
Produkt je momentálne nedostupný na predaj.
4CARS Čistič motora - 750ml/pumpička

Čistiací prípravok na umývanie všetkých druhov motorov. Rýchlo a bez námahy rozpúšťa akúkoľvek nečistotu ako mastnotu, karbónové osadeniny, olej atď. Dokonale odstráni nečistoty, rozpúšťa mastnotu, olej, čistiace účinky, nepoškodzuje plasty a pryže.

Návod na použitie: Čistiaci prípravok na umývanie všetkých druhov motorov. Rýchlo a bez námahy rozpúšťa a odstraňuje nečistotu ako je prach, mastnota, karbónové usadeniny, olej atď. Nepoškodzuje plasty a gumy. Nastriekajte rovnomerne na vychladnutý motor a nechajte pôsobiť 1- 5 minút. Potom nečistotu pomocou kefy alebo špongie mechanicky odstráňte a opláchnite vodou. V prípade potreby postup opakujte.

Vlastnosti: dokonale odstraňuje nečistoty, rozpúšťa mastnotu, olej, čistiace účinky, nepoškodzuje plasty a gumu. Podľa Nariadenia ES 648/2004 obsahuje: menej ako 5% neiónových povrchovo aktívnych látok, menej ako 5% EDTA a jej soli, menej ako 0,2% NTA (kyselina nitriltrioctová) a jej soli.

Skladovanie: pri +5 oC až +25 oC doba skladovania 48 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale. Výstražné slovo: pozor Výstražné upozornenie: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. Bezpečnostné upozornenie: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Objem: 750ml

 

 

4CARS Čistič motora - 750ml/pumpička

Kategórie

  • Garancia najnižšej ceny
  • Rýchle dodanie
  • Záruka 24 mesiacov
  • Možnosť vrátenia tovaru do 14 dní
  • Garancia najvyššej kvality
  • Odborné poradenstvo